Q&A

  • Home > 고객지원 > Q&A

LIST
번호 제목 작성자 작성일 답변
223 불량화소 문의 남** 2019.08.23 답변대기
222 DP3240GL 144 모니터 스피커 [1] wls** 2019.08.22 답변완료
221 펌업데이트 [1] 이** 2019.08.14 답변완료
220 DP2410LED HDMI 관련 문의 [1] 파** 2019.08.11 답변완료
219 DP2724 모니터 화면 초록색 [2] 이** 2019.08.08 답변완료
218 xstar dp2414 모니터 받침대 목 제거 [1] 정** 2019.08.07 답변완료
217 XSTAR2414 받침대 목 제거 [1] 정** 2019.08.07 답변완료
216 DP3260RQHD 4k버츄얼 [1] lsj** 2019.08.04 답변완료
215 DP3210UHD ps4 pro 4k 출력이 안됩니다 [1] 김** 2019.08.03 답변완료
214 DP2775HV파랑색줄 [1] 김** 2019.07.27 답변완료
213 DP2770QHD-144Hz 무결점이 134hz 까지밖에 설정이 안됨 [1] 유** 2019.07.23 답변완료
212 DP2780FL 베사 너트홀 요청 [1] ABC** 2019.07.22 답변완료
211 DP2780FL 모니터암 장착 문의 [1] ABC** 2019.07.19 답변완료
210 dp2414 led hdmi2.1 [1] 안** 2019.07.19 답변완료
209 dp2770qhd. 144 [1] 조** 2019.07.18 답변완료
208 모니터 보드 구매 [1] bul** 2019.07.14 답변완료
207 dp3260rqhd 화면 가운데 노란 타겟 증상 [1] cby** 2019.07.11 답변완료
206 dp2414 144hz 관련 질문 [1] 누** 2019.07.09 답변완료
205 144hz 질문 [1] 세** 2019.07.09 답변완료
204 DP2414 LED DVI 케이블 인식오류 (재문의) [1] 동** 2019.07.08 답변완료